Tilbage til Forbundsrådet: Pierre Nebels forklaringer live fra Bern [RTS]

Forbundet forventer et underskud på 5 mia. i 2022, det dobbelte end forventet

Forbundets 2022-underskud forventes at blive større end forventet. Budgetteret til 2,3 milliarder, skulle det i sidste ende beløbe sig til 5 milliarder francs, sagde Forbundsrådet onsdag baseret på tal, der var tilgængelige i slutningen af ​​juni.

Denne mangel er hovedsageligt relateret til de ekstraordinære omkostninger, der er afholdt for at bekæmpe Covid-19 (7,4 mia.). Parlamentet havde frigivet en nødkonvolut på 9,1 milliarder kroner, men ifølge de foreløbige skøn skulle beløbene øremærket til kompensation for tabt arbejdsløn og korttidskompensation (RHT) ikke udnyttes fuldt ud.

Til sammenligning blev der brugt 12,3 milliarder euro i 2021 for at afbøde virkningerne af pandemien.

>> Læs om det: 12,2 milliarder forbundsunderskud i 2021 på grund af pandemi

Regeringen har også planlagt en nødudgift på cirka 900 millioner til modtagelse af ukrainske flygtninge. Ekstraordinære indtægter forventes at blive 1,6 milliarder, hvoraf 1,3 milliarder kommer fra SNB.

Afkast er stigende

I mellemtiden skulle Forbundets almindelige budget genvinde farve. Mens forbundsrådet havde rapporteret et underskud på 600 millioner francs, skulle regnskabet ende med et finansieringsoverskud på 700 millioner.

Årsagen til dette resultat er primært højere almindelige momsindtægter. Der forventes dog et fald på omkring 500 mio. hvad angår kildeskatten.

På udgiftssiden anslås bonusser og andre forhøjelser til 1,6 mia. Mange budgetposter udnyttes dog ikke fuldt ud, og disse gebyrer kan blive udlignet af kreditsaldi.

600 mio. reduktion i normale omkostninger

Forbundsrådet nævner især reduktionen af ​​udgifterne til europæiske forskningsprogrammer såsom Horizon Europe, State Roads and Urban Traffic Fund og rekapitaliseringen af ​​Skyguide. Lånebeholdningen forventes at blive 2,2 mia. Reduktionen i normale omkostninger skulle nå op på 600 mio.

Disse tal er stadig usikre, advarer regeringen, fordi ekstraordinære udgifter er svære at estimere.

>> Hør også Pierre Nebels opsummering af forbundsrådets tilbagevenden efter seks ugers pause onsdag kl. 12:45:

Forbundsrådets tilbagevenden: Pierre Nebels forklaringer live fra Bern / 12:45 / 1 min. / i dag kl. 12:45

ats/lan

Leave a Comment

Your email address will not be published.